BESTYRELSEN i ASJF.DK
 
       
    Formand

Jan Block Hansen

Rørmosevej 10
Tulstrup
3400 Hillerød
Tlf: 4828 7470

e-mail: jan@asjf.dk
       
    Næstformand / Aktivitetsudvalg

Henrik Juhl

Hejrevej 11
3400 Hillerød
48287131
40783101


e-mail: henrik@asjf.dk
       
    Kasserer og Sekretær

Christina M Knutzen

Mobil: 40 910 910
Mail:
moffat66@hotmail.com

 

       
  Øvrige bestyrelsesmedlemmer
   
   
Menigt bestyrelsesmedlem

Rene
Mobil:
Mail: rene@asjf.dk
   
   
Rævegravsformand

Lars E Nielsen

Ansvarlig for: Planlægning og afvikling af gravjagter
Mobil: 4058 6758
Mail: lars-egegaard@live.dk

   
  Klubhus
      Sonny Hansen

Mobil: 5151 8951
sonny.hansen75@gmail.com.
 
  Webmaster
    Kenneth Estrup

Tlf: 4828 7688

e-mail: kenneth@asjf.dk
       
  Henvendelser
   
 
 
Økonomi og regnskab Christina M. Knutzen
Aktivitetsudvalg Lars Jønsson, Jan Bloch
Alle foreningspolitiske spørgsmål og aktiviteter Jan Bloch
Fisketure   Henrik Juhl
Hjemmeside Jan Bloch, Kenneth Estrup
Medlemskab/indmeldelse/udmeldelse/kontingent Christina M. Knutzen
Referater Christina M. Knutzen
Klubhus Sonny Hansen
Rævegrave, afvikling og planlægning Lars E Nielsen
Tilmeldinger til arrangementer hvis betaling Christina M. Knutzen