Formandens Beretning 2017.

Først en særlig velkomst til nye medlemmer af vores forening.
Sæsonen der er gået er blevet den sæson, hvor vores klubhus er blevet til det, som hele tiden har været tanken, nemlig samlingsstedet for vores medlemmer.

Der har været et pænt fremmøde til alle vores arrangementer og der har hver gang været en god og hyggelig stemning.
Vi har fået lavet en del på huset i løbet af året der er gået.

Huset er blevet kalket og står nu pænt hvidt med sort sokkel, der er sat andre lamper op med et varmere lys, der er lagt fliser foran og det har givet en mindre terrasse, der er opsat nye tagrender, toiletforhold med toilet for piger og pissoiur for mændene er igang omme bagved og der er fjernet hæk ind mod naboen, så vi har fået et større areal foran huset.

Alt dette arbejde er der nogen der står bag, derfor en særlig stor tak til alle der har lagt tid, kræfter og materialer til i løbet af året.

Mange har budt ind, der er dog en enkelt jeg vil give en særlig tak for indsatsen med huset i løbet af året. Det er Rene, han har i særlig grad gjort en forskel for vores fælles klubhus.

Rene kører herud og går tit alene og laver et stykke arbejde. Han er jo som bekendt tømrer og kan derfor lave mange ting, men rigtig mange ting og især mange af de store opgaver har Rene stået for eller simpelthen bare lavet. Tak til dig Rene for din indsats.

I bestyrelsen har vi på sidste bestyrelsesmøde taget skridt til, at vi til næste sommer vil afholde en reception her i klubhuset. Receptionen skal være den endelige indvielse af huset og tanken er at inviterer alle medlemmer, kommunens andre jagtforeninger og alle som har ydet en indsats og hjulpet omkring tilblivelsen af dette hus, sponsorer mm.

Vi er pt i gang med at indhente tilbud på forsikring af huset.

ASGF som hidtil stod for denne, vil ikke længere betale, da de jo som bekendt ikke bruger huset.

Prisen for en forsikring vil ligge omkring 800 – 1100 kr.

Men som nævnt, så indhenter vi tilbud i øjeblikket.

 

 

Bestyrelsen arbejder også på, at finde en billigere udbyder på EL.

Pt. betaler vi ca. 600 kr. i kvartalet og det er stort set kun afgifter mm, som udgør denne udgift, da vi ikke bruger meget strøm.

Men trods udgifter, så holder vi et klubhus kørende for omkring ca. 3500 kr. om året.

Sidste sæson havde vi planlagt 1 fællesjagt og 3 rævejagter.

Som nævnt med pænt fremmøde, specielt fællesjagten havde stor tilslutning.

Det var så som så med vildt på paraderne, men her må jeg sige, at det var ikke fordi der ikke lød skud i såterne, specielt Thorkils mose gav en del fasaner, dog ikke til paraden, men de blev motioneret i at flyve.

Efter lodtrækning på sidste generalforsamling, så havde vi Henrik Juul og John Milland med på to statsskovjagter. Begge meldte tilbage, at det havde været et par dejlige dage.

Specielt riffeljagten var interessant, fordi den blev afviklet som noget nyt med et stort drev.

Om det var en succes vides ikke, men der lå 47 stk. klovbærende vildt på paraden efter jagten.

I år har Skov og Naturstyrelsen som noget nyt valgt at sælge dagjagter i statsskovene og efter sigende blev de hurtigt udsolgt.
Statsskoven vil fremover fortsat afholde ny-jægerjagter, foreningsjagterne er som jeg er oplyst blevet til de omtalte betalings-dagjagter.

Første marts blev der afholdt kredsmøde i Borup. Foreningen deltog med Henrik Juul og undertegnede.

I overskrifter kan nævnes:

Marie Louise Achton gik af som Kredsformand og Ole Jervin blev ny kredsformand.

Max Elbæk trak sig fra Hovedbestyrelsen og som ny repræsentant fra Kreds 7 stillede Marie Louise op og hun blev endeligt senere stemt ind på Repræsentantskabsmødet.

Undertegnede gik ind i vores lokale hjorteudvalg på forespørgsel fra Formand Sonny Persson.

Hvorfor nu det: Kronvildtet står stærkere og stærkere i Nordsjælland og specielt i og omkring Hillerød bliver bestanden større og større og jeg ser her nogle kommende udfordringer, som vi som jagtforening skal benytte muligheden for at sidde med ved bordet og påvirke i en fornuftig retning til gavn for alle.

11. marts afviklede vi den årlige Elgbaneskydning i Thorkils garage og som vanligt med udsolgte pladser.

Lars Jønsson blev igen bedst skydende, mere hvis der skulle sidde nogle som ikke har hørt det

16. maj havde vi bukkebrunch i klubhuset. Fremmødet var flot og der var en god stemning omkring et veldækket morgenbord.

Michael Damgård leverede en flot buk til paraden.

Vi har haft to arbejdsdage i klubhuset.

Den første blev annonceret på mail til alle og på Facebook. Her var fremmødet fint og som nævnt blev der lavet en del på huset.

Den anden blev ikke annonceret, her kom der …………….ingen ???

Men kaffen og morgenbrødet var klar

Alsønderup Sogns Jagtforening

18. juni deltog vi med 14 skytter, hvilket må siges at være flot, i DJ’s jagtfeltskydning i Jægerspris.

En hyggelig dag med masser af spændende skydning, som vi afsluttede med grill og en forfriskning i det grønne.

I år har vi flyttet vores fasanudsætning fra Jakob Mortensens ejendom til naboen Peter Zibrandtsen.

Dette projekt har Rene, Lars og Peter primært stået for og de har siden passet de fasaner som er sat ud på området.

Tilbagemeldingerne siger, at det går rigtigt godt.

Stor tak til alle 3 for den store indsats der er ydet her, vi glæder os alle til vores foreningsjagter.

Husk at foreningsjagten som er annonceret til d. 9/12 er flyttet til d. 18/11

Husk også at tilmelde jer jagterne, dette i forhold til indkøb af mad mm.

Mere om dette på mail til alle medlemmer.

Kommende arrangement.

Praleaften

I oktober afholder vi vores sædvanlige praleaften.

For at krydre denne aften, så er der fine gavekort til Nordsjællandsjagt for pæneste trofæ og for den bedste jagt historie, så mød op til denne aften, der vil ligeledes være et indlæg om jagt i Polen.

Til sidst en tak til Lodsejere, som har lagt arealer til vores jagter og en tak til bestyrelsen for samarbejdet gennem året der er gået.

Formanden