..:: SIDSTE NYT ::..
Her finder du de sidste nyheder, ændringer, meddelelser og billeder fra andre af dine jagt kammerater. HVIS medlemmerne af ASJF.DK lige sender dem ind til Webmaster,
-som bare venter på det :-) .
 

Generalforsamling 2016


Alsønderup Sogn Jagtforening 21.09.16

Beretning 2016Jeg vil gerne byde velkommen til nye medlemmer og glæde mig over det store fremmøde som der er i dag.

Sidste år afviklede vi en sognejagt, som var kommet i stand på ide fra Åge Stenhøj.
Dagen startede med jagtgudstjeneste i Alsønderup Kirke, hvor præst Anja Worsøe afviklede en flot gudstjeneste omhandlende det at gå på jagt. Kirken var ligeledes flot pyntet med div trofæer mm.

Flere lodsejere og jagtlejere havde lagt arealer til og vi havde mere jagt til dagen end vi kunne nå at komme igennem.
Vi var over 40 jægere, som delt i 3 hold var på jagt på arealer i Harløse, skævinge, Grusgraven og her i Alsønderup.
Frokost madpakken blev nydt undervejs i naturen.

Da vi alle mødtes igen, var det til en flot parade, hvor meget af det danske jagtbare vildt var repræsenteret.

Dagen sluttede med jagtmiddag i Smedens hus, hvor præsten også deltog.

Alle havde en god og hyggelig dag, hvor vejret var med os.

Vores efterfølgende foreningsjagt, hvor vi som vanligt mødtes bag Hestehavegård, der mødte 4 mand.
Det jeg bemærker er, at det er den ”gamle garde” som også møder sådan en dag, dem som er vokset op med det jeg kalder ”bondemandsjagten”

Hvor er vores yngre medlemmer og dem som deltog i sognejagten ?

De to jagter som nævnes her og som vi afviklede sidste år, afspejler den problemstilling, som vi arbejder med i bestyrelsen, der skal åbenbart i dag være indhold og garanti for vildt på paraden for, at få folk med på jagt.
Den lige så hyggelige, men dog mindre vildtrige ”bondemandsjagt” får ikke folk af huse som tidligere, hvilket jeg personligt syntes er meget ærgeligt.
Det er sikkert også et billede af den tid, som vi lever i, alle har mere travlt og man prioriterer derfor sin tid og sine jagter.
I hvert fald er det en kendsgerning, at vi har svært ved at få vores medlemmer ud og møde op til vores arrangementer.

Vi vil derfor opfordre til, at man støtter op omkring foreningen og de arrangementer der er og at man derved får noget for sine kontingent kroner. Det er jo i bund og grund det vi i bestyrelsen arbejder for.

Vi prøver derfor i år med lidt nye tiltag, blandt andet med betalt morgenmad og frokost på nogle af vores arrangementer, dog skal der fortsat betales for drikkevarer.

Vores rævejagter sidste år blev afviklet med blandet deltager antal og desværre uden ræv på paraden.
Vi er dog fortrøstningsfulde, da vi hører om og selv ser flere og flere ræve i naturen. Vi satser derfor i år og gennemgår alle vores grave, hvor af vi omlægger 2, så vi er klar til den kommende sæson.

Allerede på søndag er vi et hold der tager ud og tilser grave, så har man mulighed, så er man velkommen til at tage med rundt.

Vores deltagelse på årets jagtfeltskydning i Jægerspris, hvor vi tidligere har stillet op til 2 hold, blev i år aflyst pga manglende tilmelding. Det er ærgeligt, det er ellers en super god dag, hvor man kun kan få skyde erfaring

Bukkebrunch i klubhuset havde et fint fremmøde og det var som vanligt hyggeligt, at hører hvad hver i sær havde oplevet. Der var 2 bukke på paraden.

Elgbaneskydningen i Thorkils garage havde som vanligt udsolgt. 25 mand var mødt op og alle havde en rigtig hyggelig dag med masser af skydning og god mad.
Lars Jønsson løb med pokalen i år.

Vi havde annonceret, at vi i august ville arrangerer en flugtskydningstrailer, så vi alle havde en mulighed for at træne inden sæsonen.
Det lykkedes dog ikke at finde et egnede område, hvor der kunne skydes. Vi opgiver dog ikke dette arrangement og søger derfor videre efter et område.
Måske nogen her kender en der vil stille sin mark til rådighed.?

Klubhus:
Vi har som i kan se fået terrassen med lys gjort færdig, stor tak til Rene og Sonny, som primært er dem som har givet den en skalle med det.
Selv syntes vi, at det er ved at ligne et meget brugbart klubhus. Der mangler dog stadig nogle projekter, bla skal der laves toiletforhold og der skal åbnes op for bedre P forhold.
Vi har fået henvendelser fra andre foreninger på at låne huset til møder mv. Her arbejder vi i bestyrelsen på, at der skal være en form for brugerbetaling.
Tanken er at borde og stole kan lånes af vores medlemmer, henvendelse skal ske til Sonny, hvis man vil gøre brug af dette.
Trods vi gennem de sidste par år har lagt kræfter og specielt økonomi i vores klubhus, så viser vores regnskab, at vi stort set har samme kapital, som før vi startede på dette projekt, hvilket er meget tilfredsstillende.
Det skyldes, at vi har været heldige med at få lidt overskud på de fleste af vores arrangementer.

Vi har i år sat 25 stk. fasaner ud på Bøgebakke i et samarbejde med Peter Zibrandtsen og indtil nu ser det fint ud, vi ser fasanerne hver dag.

Status på medlemmer: Vi ligger pt over 70 medlemmer, hvilket er en fremgang.
Fremgangen skyldtes både ny jægere, som automatisk bliver meldt ind, når de vælger vores forening og folk der henvender sig med ønske om medlemskab af vores forening.
Lige pt er der 2 som er indstillet til at blive medlem.

Til sidst vil jeg gerne takke lodsejere og jagtlejere for at stille jord og arealer tilrådighed for foreningen
Tak til Rene, sonny og Peter for at fodre og passe godt på fasanerne.
Tak til bestyrelsen for en god sæson.

Og ikke mindst KNÆK OG BRÆK TIL JER ALLE MED DEN KOMMENDE SÆSON.

Jan Bloch
Formand
Alsønderup Jagtforening


 

NYT Klubhus

Kære alle i ASJF

Så kom vi igang med klubhuset.
10 mand mødte op og vi fik en del for hånden.
Hylder blev fjernet.
Træer skåret ned.
Blade, grene og affald blev fjernet.
Taget blev midlertidigt ordnet med nye tagplader.
Et læs støbegrus blev leveret til naboen til at lappe huller i vejen med.
+ div andre småting.

Til næste gang d. 5/4 aftalte vi følgende:

H Juul har aftalt med Skytteungen, at han tager kabler, kontakter og EL tavle ned inden d. 5/4.

D. 5/4 mødes vi kl. 09:00
Vi fortsætter indvendigt med at fjerne skillervæggen og det lille "bur". (Tag trailer med jer der har, til at kører affald væk med og ellers håndværktøj til formålet)
Vi håber på at nå så langt, at vi får malet vægge mm.

Vi skal bruge:
Maling til vægge indvendig (Hvid eller noget lign. Jan sørger for malerruller mm) *
Forskallingsbrædder til loft (Lars har muligvis nogle) *
Gipsplader til loft (har vi nogen der kender nogen, som evt kunne have noget i overskud) *
Vinkelssliber (Jan tager en med) *
En tønde til opsamling af regnvand (så har vi en mulighed for at skylle fingre)
Nogle billederammer (Kenneth får lavet nogle billeder af vores tidligere arrangementer, som vi kan hænge op + vi talte om at hænge de gamle skyderegler op også)
En skraldespand til brug indenfor og et skraldespandsstativ til brug udenfor.
Stole. Har man nogen i overskud, så kan de bruges i klubhuset

Punkterne markeret med * ville være godt, hvis vi havde det klar til næste gang.

Giv et kald til Jan på 2967 0609 hvis du kan skaffe noget af ovenstående eller hvis der er andet som kunne have interesse for et jagt klubhus.

Næste arbejdsdag meldes ud på mail og på hjemmesiden.

Hilsen
Bestyrelsen


 

TEB Vacination
Hej alle

Hillerød jagtforening har lavet en aftale vedr TEB vaccinationer. I og jeres medlemmer indbydes til at deltage. I kan på nedenstående link se mere om arrangementet og tilmelde jer. Husk indbetaling og tilmelding er nødvendig. Ved indbetaling anfør venligst fulde navn og medlemsnummer. http://www.hilleroedjagtforening.dk/ Jeg håber at I vil gøre brug af tilbuddet.
Med venlig hilsen
Chr Færch Jensen


 

Rågeregulering
JKF Hillerød har ligesom sidste år indgået aftale med Hillerød Kommune om regulering af rågeunger på kommunalt ejede grunde.
Interesserede reguleringsjægere indkaldes her med til møde i klubhuset på

Brødeskov station torsdag den 24. april 2014 kl 19.00,

Hvor vi vil planlægge årets regulering, også ud fra de erfaringer vi høstede sidste år. Hvis du har spørgsmål m.v. er du særdeles velkommen til at kontakte mig telefonisk eller på mail. Det er grundejeren eller forpagteren der skal ansøge Naturstyrelsen om reguleringstilladelse. Der udstedes kun reguleringstilladelse, såfremt rågekolonien ligger tættere end 200 m på beboelse. En præcis stedsangivelse er derfor nødvendig.
Hvis I får en henvendelse fra en borger, der ønsker foretaget regulering, er det vigtigt at man finder ud af, hvem grundejeren er, således at vedkommende sender ansøgningen til Naturstyrelsen. Hvis grundejeren er kommunen skal man rette henvendelse til kommunen.

Chr Færch Jensen chr.faerch@gmail.com


 

Kære medlemmer

-Dueundersøgelsen er nu slut og resultatet kan læses på DJ's hjemmeside.

-På kredsmødet d. 3. marts på Høvelte kaserne blev forslaget fra JKF Hillerød om at opdele Kreds 7 i 4 distrikter vedtaget.
En af årsagerne til dette forslag var, at man syntes Kreds 7 var for stor, der var langt mellem foreningerne, møderne, arrangementerne osv osv.
Der var bred opbakning til forslaget og Kredsbestyrelsen bakkede ligeledes op om forslaget.
I nedenstående tekst kan du læse retningslinierne for det fremtidige set up i kredsbestyrelsen.
ASJF vil fremover være i distrikt 4 som består af: Hørsholm-Allerød-Frederikssund-Hillerød-Fredensborg-Helsingør-Gribskov og Halsnæs.Valg af medlemmer til Kredsbestyrelsen i Kreds 7

·         Kreds 7 opdeles valgteknisk i 4 distrikter. Den konkrete opdeling fremgår af "Distriktsopdeling Kreds 7", nyeste version.

·         Hvert distrikt indstiller 3 medlemmer, som er bestyrelsesmedlemmer i en JKF  i distriktet, jf. Dj’s vedtægters krav om medlemskab af en JKFbestyrelse.

·         De udpegede medlemmer, udgør herefter medlemmerne af kredsbestyrelsen jf. Dj’s vedtægters bestemmelse om valg af kredsbestyrelsesmedlemmer i kredse med færre end 13 JKF.

·         Kredsformanden vælges ved direkte valg på Kredsmødet iht. Dj’s vedtægter.

·         HB medlem og suppleant for HB medlem vælges direkte på Kredsmødet iht. Dj’s vedtægter.

·         Kredsbestyrelsen kan, hvis det skønnes nødvendigt udpege en kasserer, som ikke er valgt medlem af kredsbestyrelsen iht. Dj’s vedtægter.

·         Hvis et distrikt ikke opstiller 3 kandidater består kredsbestyrelsen blot af tilsvarende færre medlemmer. Hvis et medlem udtræder af kredsbestyrelsen har det pågældende distrikt ret til at udpege et nyt medlem. Indtil dette er sket består kredsbestyrelsen færre medlemmer.

Skulle det på kredsmødet blive nødvendigt med en afstemning for at få bestyrelsespladserne besat, anvendes en afstemningsform/procedure, hvor de enkelte distrikter stemmer med den farve stemmeseddel der markerer dette distrikt.

Dette sikrer, at delegerede kun kan stemme på kandidater fra eget distrikt. Udleverede stemmesedler vil have forskellig farve.

·         Koordinatorer vælges/udpeges iht Dj's vedtægter § 18 stk 5 og 6.

Distriktsopgaver

·         Det er de i distriktet valgte kredsbestyrelsesmedlemmernes opgave og ansvar, at sørge for, at der er en effektiv dialog mellem JKFérne/lokalformændene til distriktet, kredsbestyrelsen og Hovedbestyrelsen.

Dette (kan) skal ske gennem møder i distriktet, elektroniske medier osv. Mødehyppighed afgøres ud fra behovet i den aktuelle situation, Et møde pr. halvår må anses som minimum, bl.a. for at sikre en effektiv dialog og samarbejde mellem distriktets JKFére.

·         Kredsbestyrelsen/kredsmødet  vælger/udpeger koordinatorer. Disse udpeger i forening med distrikterne koordinatorhjælpere, som fungerer under og sammen med kredsens fagkoordinator.

·         Distriktet indstiller til kredsbestyrelsen medlemmer til relevante lokale råd, såsom skovbrugerråd osv. Hvis der ikke er et geografisk sammenfald mellem det lokale råd og distriktet koordineres valget mellem de relevante distrikter.

Ændringsforslag til det af Hillerød JKF stillede forslag (vedtaget på kredsmødet 3. marts 2013)

Til sidst så kan det oplyses, at ASJF deltager på møder med Hillerød Kommune vedr. de planer der er med at oprette et afgræsningslaug på Bavnebakken.
Der er planer om at afbrænde et område for, at fremme biotopen mm. og dette projekt vil vi som forening gerne støtte op omkring.
Projektet er kun i opstartsfasen, men der vil blive orienteret via hjemmesiden.

Bestyrelsen  

 


 

(c) Kenneth Estrup ken@neth.dk
KLIK på Billedet for at se det større ;-)                (c) 2012 Kenneth Estrup ken@neth.dk
 


 

..:: Elgbane Skydning med efterfølgende grill arrangement ::..
Lørdag d. 10. marts 2012

 

 

Elgbane og laser skydnings arrangement med brunch og grill. Årets vinder på skydningen: Henrik Sejer.
 Vandre pokalen, nu i Henrik Sejers hænder ;-)


 

(c) Kenneth Estrup ken@neth.dk
KLIK på Billedet for at se det større ;-)                (c) 2011 Kenneth Estrup ken@neth.dk
 


 

..:: Drivjagt 1. Oktober 2011 ::..

 

 

Herlig forenings drivjagt rundt om i sognet.


 


KLIK på Billedet for at se det større ;-)
 


 

..:: Jacob Mortensen i de Rumæske bjerge ::..

 

 

Skudt den 28. september 2011. På morgen jagt i de rumænske bjerge.

Den lille er skudt den 26. også på morgenjagt. Tæl selv takkerne :-),

 

 


 


.